Akreditovaný kurz Mediátor

Nezaradené

Od decembera 2015 organizujeme vo Zvolene akreditovaný kurz “Mediátor”.

Modulový kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozsahu 100 hodín.

Kurz pozostáva z troch základných modulov:

Interpersonálna komunikácia a psychologické aspekty riešenia konfliktov

Mediácia a mediačný proces

Právne minimum mediátora

 Kurz je  určený pre:

  • neprávnické profesie,
  • absolventov v oblasti práva.

Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu mediátora.

Po ukončení kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „Mediátor“ s celoštátnou platnosťou.