O nás

Vítame Vás na stránke vzdelávacej organizácie PERFEKT, ktorá pôsobí na slovenskom trhu viac ako 5 rokov. V spolupráci s partnerskými organizáciami Mgr. Elena Mašlonková TINA a Mgr. Lýdia Mytniková naším zákazníkom ponúkame širokú škálu vzdelávacích služieb s dôrazom na kvalitu a individuálny prístup. Poskytujeme poradenské a vzdelávacie služby s cieľom vytvárania prínosných praktických riešení a postupov. Rozvíjame ľudský potenciál formou interaktívneho prístupu a poradenstva.

Vzdelávacie aktivity sú určené pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa a vzdelávaním sa chcú zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, ako aj pre organizácie, ktoré sa usilujú o zvýšenie efektívnosti a systematický rozvoj ľudských zdrojov.

Poskytované vzdelávacie služby robíme formou skupinového alebo individuálneho vzdelávania, najčastejšie vo vlastných  priestoroch, ale aj v priestoroch našich zákazníkov.

Staviame na kvalitnom lektorskom zázemí. Náš tím tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami v oblasti personalistiky, obchodu, marketingu a vzdelávania.

 Hlavnou  náplň činnosti organizácie PERFEKT  je:

 1. poradenstvo
 2. sprostredkovanie práce opatrovateliek v zahraničí
 3. vzdelávanie dospelých
 4. vypracovávanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacích aktivít MŠ SR pre jednoduché a modulové kurzy
 5. vypracovávanie žiadostí o akreditáciu Kurzov opatrovania MP SVR SR

 Naše služby sú zamerané na oblasti:

 • riadenie ľudských zdrojov
 • sociálne služby
 • marketing a obchod
 • psychológia
 • ekonomika a podnikanie
 • jazykové vzdelávanie pre opatrovateľov
 • remeslá

Nasledovný okruh tréningov, kurzov a školení  predstavuje len orientačnú ponuku.

Okrem bežných ponúk služieb vykonávame aj  „zákazkové“ školenia podľa konkrétnych požiadaviek  zákazníkov.

Spokojnosť našich zákazníkov vďaka vysokej odbornosti našich lektorov a kvalite vzdelávania ostáva pre nás najvyššou prioritou.

Tešíme sa na budúcu spoluprácu s Vami!

Mgr. Katarína Mináriková

Organizácia PERFEKT