O nás

Vítame Vás na stránke vzdelávacej organizácie PERFEKT, ktorá pôsobí na slovenskom trhu viac ako 10 rokov. V spolupráci s partnerskou organizáciou Mgr. Elena Mašlonková TINA naším zákazníkom ponúkame širokú škálu vzdelávacích služieb s dôrazom na kvalitu a individuálny prístup. Poskytujeme poradenské a vzdelávacie služby s cieľom vytvárania prínosných praktických riešení a postupov. Rozvíjame ľudský potenciál formou interaktívneho prístupu a poradenstva.

Vzdelávacie aktivity sú určené pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa a vzdelávaním sa chcú zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, ako aj pre organizácie, ktoré sa usilujú o zvýšenie efektívnosti a systematický rozvoj ľudských zdrojov.

Poskytované vzdelávacie služby robíme formou skupinového alebo individuálneho vzdelávania, najčastejšie vo vlastných  priestoroch, ale aj v priestoroch našich zákazníkov.

Staviame na kvalitnom lektorskom zázemí. Náš tím tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami v oblasti personalistiky, obchodu, marketingu a vzdelávania.

 Hlavnou  náplň činnosti organizácie PERFEKT  je:

  1. poradenstvo
  2. sprostredkovanie práce opatrovateliek v zahraničí
  3. vzdelávanie dospelých
  4. vypracovávanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacích aktivít MŠ SR pre jednoduché a modulové kurzy
  5. vypracovávanie žiadostí o akreditáciu Kurzov opatrovania MP SVR SR

 Nasledovný okruh tréningov, kurzov a školení  predstavuje len orientačnú ponuku. Okrem bežných ponúk služieb vykonávame aj  „zákazkové“ školenia podľa konkrétnych požiadaviek  zákazníkov. Spokojnosť našich zákazníkov vďaka vysokej odbornosti našich lektorov a kvalite vzdelávania ostáva pre nás najvyššou prioritou.

REFERENCIE       

 Napísali o nás….

Ako  účastníčka kurzu chcem vyjadriť p. lektorke poďakovanie za profesionálny prístup, odborné znalosti prednášaných tematických celkov, vysokú úroveň komunikácie. Som presvedčená, že mnohým z nás, ktorí sme sa Vášho kurzu zúčastnili ste svojimi vedomosťami rozšírili obzor, zvýšili sebavedomie a motivovala nás k dosiahnutiu osobných cieľov. Do ďalšieho obdobia Vám prajem veľa osobných a pracovných úspechov.  Kurz: Pripravený na prácu – 29.4.2018 Alena Pripková

Lektorka Mgr. Katarína Mináriková bola veľmi príjemná a ústretová osoba od prvej chvíle. Profesionálne vystupovanie a prácu s ľuďmi má v krvi. Priebeh a obsah učiva bol zrozumiteľný,  vecný a hravo aj zaujímavo pripravený. Prezentované učivo podtrhli prichystané prezentácie, ktoré pomohli pri vyučovaní aj pri samotnom pochopení. Dlhoročná prax s lektorstvom sa  odzrkadlila aj pri vystupovaní a debate v oblasti navštevovaného kurzu. Nápomocné a vecné rozoberanie problematiky, samotné poznanie samého seba, zistenie nových poznatkov, ktoré možno využiť v profesionálnom aj v osobnom živote. Testy a dotazníky nám dopomohli poznať sám seba aj ľudí okolo nás. Pri neporozumení učiva bola pani lektorka ochotná čokoľvek vysvetliť obšírnejšie, jednoduchšie a bez akýchkoľvek problémov. Individuálny, profesionálny aj ľudský – empatický prístup ku kolegom aj školiacim.  Kurz: Pripravený na prácu  – 25.6.6.2018 Lucka Ignácová

Kurz Lektor hodnotíme jednoznačne ako prínosný. Materiál na individuálne štúdium bol vypracovaný odborne a hlavne veľmi prehľadne. Prednášky boli na vysokej úrovni, obohatené osobnými skúsenosťami lektorky. Praktické zručnosti, ktoré sme získali nám pomôžu v ďalšej práci. Kurz môžeme doporučiť aj iným. Ide o náročný kurz.  28.9.2018 Bc. Ľubica Hrablíková, Mgr. Lucia Hrablíková