O nás

Vítame Vás na stránke vzdelávacej organizácie PERFEKT, ktorá pôsobí na slovenskom trhu viac ako 20 rokov. V spolupráci s partnerskou organizáciou Mgr. Elena Mašlonková TINA naším zákazníkom ponúkame širokú škálu vzdelávacích služieb s dôrazom na kvalitu a individuálny prístup. Poskytujeme poradenské a vzdelávacie služby s cieľom vytvárania prínosných praktických riešení a postupov. Rozvíjame ľudský potenciál formou interaktívneho prístupu a poradenstva.

Vzdelávacie aktivity sú určené pre ľudí, ktorí majú záujem vzdelávať sa a vzdelávaním sa chcú zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce, ako aj pre organizácie, ktoré sa usilujú o zvýšenie efektívnosti a systematický rozvoj ľudských zdrojov.

Poskytované vzdelávacie služby robíme formou skupinového alebo individuálneho vzdelávania, najčastejšie vo vlastných  priestoroch, ale aj v priestoroch našich zákazníkov.

Staviame na kvalitnom lektorskom zázemí. Náš tím tvoria ľudia s bohatými skúsenosťami v oblasti personalistiky, obchodu, marketingu a vzdelávania.

 Hlavnou  náplň činnosti organizácie PERFEKT  je:

  1. kariérne poradenstvo
  2. vzdelávanie dospelých
  3. vypracovávanie žiadostí o akreditáciu vzdelávacích aktivít MŠ SR pre jednoduché a modulové kurzy
  4. vypracovávanie žiadostí o akreditáciu Kurzov opatrovania MP SVR SR

 Nasledovný okruh tréningov, kurzov a školení  predstavuje len orientačnú ponuku. Okrem bežných ponúk služieb vykonávame aj  „zákazkové“ školenia podľa konkrétnych požiadaviek  zákazníkov. Spokojnosť našich zákazníkov vďaka vysokej odbornosti našich lektorov a kvalite vzdelávania ostáva pre nás najvyššou prioritou.