Profil a osobnosť manažéra

Učebný plán:

  • Základné kompetencie manažéra
  • Šýl manažérskej práce
  • Princípy manažérskej  práce
  • Sebariadenie a riadenie času

 

Celkový počet hodín: 24

Miesto konania kurzu: celá SR