Certifikáty

Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT

  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-NZ-OZP-2012/03513-2 na vykonávanie živnosti: Sprostredkovanie zamestnania za úhradu
  • Akreditácia MPSVR SR Kurz opatrovania – prezenčná forma (t.č. neaktuálna)
  • Akreditácia MPSVR SR Kurz opatrovania – kombinovaná forma (t.č. neaktuálna)
  • Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Kurz Lektor č. 3144/2020/109/1 – prezenčná a kombinovaná forma

Akreditácie spolupracujúcej organizácie:

Mgr. Elena Mašlonková TINA

  • Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č. 2850/2012/18/1  Kurz Murár
  • Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č. 2850/2020/201/1 Kurz Inštalatér
  • Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č.2850/2013/93/1 Kurz Mediátor
  • Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu č. 2850/2018/95/1 Kurz Záhradnícka údržba verejnej zelene