Certifikáty

Mgr. Katarína Mináriková PERFEKT

  • Akreditácia MPSVR SR Kurz opatrovania – kombinovaná forma 10959/2021, 36108/2021
  • Akreditácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Kurz Lektor č. 3144/2020/109/1 – prezenčná a kombinovaná forma

Akreditácie spolupracujúcej organizácie:

Mgr. Elena Mašlonková TINA

  • Akreditácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu – Murár, Pomocný stavebný pracovník, Inštalatér