Vedenie porád

Učebný plán:

  • Druhy porád
  • Príprava porád
  • Štruktúra porád
  • Štýly vedenia porád
  • Časové trvanie porád
  • Zručnosti vedúceho porady – aktivácie podriadených na riešení problémov

 

Celkový počet hodín: 8

Miesto konania kurzu: celá SR