Efektívna asistentka manažéra

Učebný plán:

  • hospodárska korešpondencia
  • archivácia dokumentov
  • kreatívna sekretárka
  • manažment seba a svojho času
  • stres a zvládnutie stresu
  • verbálna a neverbálna komunikácia                
  • typy správania
  • spoločenská etiketa a firemný protokol
  • imidž – prvý dojem, biznis oblečenie                                     

 

Celkový počet hodín: 72

Miesto konania kurzu: celá SR