Rozvoj manažérskych zručností

Učebný plán:

  • základné manažérske zručnosti
  • riadenie pracovného tímu, vedenie porád
  • zásady efektívneho delegovania právomocí a zodpovednosti
  • premietnutie stratégie podniku do stanovenie cieľa útvaru a pracovného tímu
  • pracovné miesta a podiel personálneho riadenia na výkonnosti podniku
  • plánovanie materiálnych technických a ľudských zdrojov
  • ľudia v kontexte súčasných trendov systému akosti
  • reengineering manažmentu a vedenia podniku                    
  • procesne orientovaný podnik
  • systém manažmentu a vzdelávania

 

Celkový počet hodín: 32

Miesto konania kurzu: celá SR