Termíny kurzov

Termíny kurzov Miesto kurzu Dátum začiatku kurzu
Kurz opatrovania Nové Zámky 2023 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)
Kurz opatrovania Zvolen Lieskovec 2023 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)
Kurz Slovenčina
pre
cudzincov
Nové Zámky
Horná Lehota
2023 dohodou (možnosť absolvovať kurz skupinovou formou, individuálnou formou, online)
Kurz Lektor ONLINE 2023 dohodou
Kurz Lektor Nové Zámky 2023 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)
Kurz Lektor Zvolen Lieskovec 2023 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)