Termíny kurzov

Termíny kurzov Miesto kurzu Dátum začiatku kurzu
Kurz opatrovania Nové Zámky Levice 2024 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)
Kurz opatrovania Zvolen Lieskovec 2024 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)
Kurz SJ
pre
cudzincov
Nové Zámky
Horná Lehota
2024 dohodou (možnosť absolvovať kurz skupinovou formou, individuálnou formou, online)
Kurz Lektor ONLINE 2024 dohodou
Kurz Lektor Nové Zámky 2024 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)
Kurz Podnikateľské minimum Nové Zámky 2024 dohodou (možnosť absolvovať kurz aj individuálnou formou)