Výber zamestnancov

Učebný plán:

 • Účel výberového pohovoru
 • Analýza pracovného miesta
 • Inzerát a najčastejšie chyby v inzerátoch
 • Zdroje kandidátov na pohovor
 • Výhody a nevýhody výberového pohovoru
 • Typy výberových pohovorov
 • Analýza materiálov, referencie, vstupný rozhovor, testy
 • Scenár pohovoru ( časový rozvrh, plánovanie a štruktúrovanie pohovoru)
 • Vytvorenie vhodnej atmosféry
 • Kladenie otázok (vhodné, nevhoné otázky), aktívne počúvanie, analýza neverbálnych prejavov
 • Poskytnutie informácií o požiadavkách a očakávaniach k práci
 • Informácie o firme, o pracovisku
 • Vyhodnotenie pohovoru
 • Spätná väzba uchádzačom o zamestnanie

 

Celkový počet hodín: 16

Miesto konania kurzu: celá SR