Etiketa a profesionálne vystupovanie

Učebný plán:

  • Základné spoločenské zásady
  • Imidž osobný a spoločenský
  • Prezentácia firmy na verejnosti
  • Firemná kultúra
  • Reprezentácia firmy na spoločenských podujastiach

 

Celkový počet hodín: 8

Miesto konania kurzu: celá SR