Moderná personalistika

Učebný plán:

  • Riadenie ľudských zdrojov
  • Organizačné štruktúry – typy, význam
  • Motivácia zamestnancov
  • Formovanie zamestnancov

 

Celkový počet hodín: 32

Miesto konania kurzu: celá SR