Registrácia na opatrovateľský kurz

Popis

Titul

Meno a priezvisko (povinné)

Dátum narodenia (povinné)

Ulica a číslo (povinné)

Mesto (povinné)

PSČ (povinné)

Váš email (povinné)

Miesto konania:

Forma kurzu:
DennáVečernáDiaľková (dištančná)

Ako ste sa o nás dozvedeli? Meno odporučiteľa:

Súhlasím s pravidlami kurzu opatrovania organizácie PERFEKT