Telefonická a e-mailová komunikácia

Učebný plán:

  • Špecifiká telefonického rozhovoru
  • Základné princípy telefonickej komunikácie
  • Špecifiká e-mailovej komunikácie
  • Rozdiel medzi e-mailovou komunikáciou a bežnou komunikáciou

 

Celkový počet hodín: 8 (16)

Miesto konania kurzu: celá SR