Hodnotenie zamestnancov

Učebný plán:

  • riadenie pracovného výkonu                     
  • kontext systému hodnotenia
  • oblasti a ciele hodnotenia
  • kritéria hodnotení
  • metódy hodnotenia                                            
  • organizácia hodnotenia pracovníkov
  • výstupy, nadväznosť, implementácia SH

 

Celkový počet hodín: 24

Miesto konania kurzu: celá SR