Majster 1

Učebný plán:

 • vstupná znalostná analýza
 • ako vybrať správnych zamestnancov                    
 • aká je motivácia mojich zamestnancov
 • ako motivovať podriadených, individuálne, kolektívne motivácie
 • tímová práca kolektívu, vzťahy v kolektíve
 • tímová práca kolektívu, vzťahy v kolektíve                                            
 • jednanie s nelojálnymi ľuďmi – ako rozoznať problémy v kolektíve
 • ako rozoznať zlé nálady v kolektíve
 • demotivujúce vplyvy
 • využitie schopností jednotlivých podriadených
 • výstupná znalostná analýza

Celkový počet hodín: 24

Miesto konania kurzu: celá SR