Majster 2

Učebný plán:

  • vstupná znalostná analýza
  • vplyv nadriadeného na výkonnosť podriadených
  • rozdeľovanie práce – ako zistím, že som úlohu zadal jasne – spätná väzba
  • kompromisy v rozhodovaniach – jednanie s podriadenými, individuálny prístup         
  • dokázať presadiť nepopulárne riešenia – riešenie problémových situácií
  • dokázať presadiť nepopulárne riešenia – riešenie problémových situácií
  • spolupráca medzi jednotlivými oddeleniami – emócie – chovanie a psychológia
  • posudzovanie výkonnosti podriadených, celého kolektívu     
  • kto z mojich spolupracovníkov spĺňa alebo má predpoklady k prevzatiu vyššej zodpovednosti
  • výstupná znalostná analýza

 

Celkový počet hodín: 24

Miesto konania kurzu: celá SR