Cena kurzu

V závislosti od počtu účastníkov, formy a miesta kurzu


Poskytujeme nasledovné zľavy:

  • Zľava pre účastníka kurzu, ktorý odporučil 2 osoby: 10,- €
    (Zľava bude poskytnutá v prípade, ak odporučené osoby zaplatili minimálne alikvotnú časť  z celkovej ceny kurzu)