Formy opatrovateľských kurzov

DENNÁ:

  • teoretická výučba prebieha v dňoch pondelok až piatok (prípadne v sobotu), podľa dohody s účastníkmi kurzu + prax + skúšky

VEČERNÁ:

  • teoretická výučba prebieha 3-krát do týždňa, konkrétne dni v týždni podľa dohody s účastníkmi kurzu + prax + skúšky

DIŠTANČNÁ (diaľková) – kombinovaná:

  • teoretická výučba 110 vyučovacích hodín (prezenčná výučba) + prax 72 vyučovacích hodín + skúšky

Výhody dištančného kurzu:

  • individuálne štúdium – termín výučby, prax a skúšky budú dohodnuté individuálne
  • študujete v domácom prostredí

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí pracujú a nemajú čas na absolvovanie denných a večerných kurzov, prípadne už pracujú ako opatrovatelia a nemajú absolvovaný kurz opatrovania. Kurzy organizujeme na celom území SR.