Formy opatrovateľských kurzov

KOMBINOVANÁ – prezenčná a dištančná (diaľková):

  • teoretická výučba 84 vyučovacích hodín (110 hod. prezenčná výučba a 38 hod. dištančná forma), 64 hod. praktická časť, 72 hod. odborná prax + skúšky

DENNÁ:

  • teoretická výučba prebieha v dňoch pondelok až piatok (prípadne v sobotu), podľa dohody s účastníkmi kurzu + prax + skúšky

VEČERNÁ:

  • teoretická výučba prebieha 3-krát do týždňa, konkrétne dni v týždni podľa dohody s účastníkmi kurzu + prax + skúšky

Výhody kombinovaného  kurzu:

  • individuálne štúdium – termín výučby, prax a skúšky budú dohodnuté individuálne
  • študujete v domácom prostredí

Kurz je určený pre záujemcov, ktorí pracujú a nemajú čas na absolvovanie denných a večerných kurzov, prípadne už pracujú ako opatrovatelia a nemajú absolvovaný kurz opatrovania. Kurzy organizujeme na celom území SR.