Referencie

    

Vzdelávacie kurzy Opatrovania v organizácii PERFEKT vedené pani Mgr. Katarínou Minárikovou prebiehajú na vysokej úrovni. Poskytnutý vzdelávací materiál vo forme skrípt zodpovedajú požadovanému štandardu, dokonca sú  mnohé témy doplnené nad rámec. Poznatky vyučujúcej a ostatných lektorov sú nadštandardné v prezentovaných oblastiach, vysvetlenie zrozumiteľné a študenti sú v priebehu kurzu opakovane skúšaní z prebratých tém. Prístup p. magistri je ľudský, profesionálny a hodnotenie objektívne. Ďakujem za skvelú prípravu na svoju profesiu, za trpezlivosť a prístup. Kurz: Opatrovanie  13.1.2024       

                                                                                                Bc. Tünde Kuňa

 Napísali o nás….

Ako  účastníčka kurzu chcem vyjadriť p. lektorke poďakovanie za profesionálny prístup, odborné znalosti prednášaných tematických celkov, vysokú úroveň komunikácie. Som presvedčená, že mnohým z nás, ktorí sme sa Vášho kurzu zúčastnili ste svojimi vedomosťami rozšírili obzor, zvýšili sebavedomie a motivovala nás k dosiahnutiu osobných cieľov. Do ďalšieho obdobia Vám prajem veľa osobných a pracovných úspechov.  Kurz: Pripravený na prácu – 29.4.2018 Alena Pripková

Lektorka Mgr. Katarína Mináriková bola veľmi príjemná a ústretová osoba od prvej chvíle. Profesionálne vystupovanie a prácu s ľuďmi má v krvi. Priebeh a obsah učiva bol zrozumiteľný,  vecný a hravo aj zaujímavo pripravený. Prezentované učivo podtrhli prichystané prezentácie, ktoré pomohli pri vyučovaní aj pri samotnom pochopení. Dlhoročná prax s lektorstvom sa  odzrkadlila aj pri vystupovaní a debate v oblasti navštevovaného kurzu. Nápomocné a vecné rozoberanie problematiky, samotné poznanie samého seba, zistenie nových poznatkov, ktoré možno využiť v profesionálnom aj v osobnom živote. Testy a dotazníky nám dopomohli poznať sám seba aj ľudí okolo nás. Pri neporozumení učiva bola pani lektorka ochotná čokoľvek vysvetliť obšírnejšie, jednoduchšie a bez akýchkoľvek problémov. Individuálny, profesionálny aj ľudský – empatický prístup ku kolegom aj školiacim.  Kurz: Pripravený na prácu  – 25.6.6.2018 Lucka Ignácová

Kurz Lektor hodnotíme jednoznačne ako prínosný. Materiál na individuálne štúdium bol vypracovaný odborne a hlavne veľmi prehľadne. Prednášky boli na vysokej úrovni, obohatené osobnými skúsenosťami lektorky. Praktické zručnosti, ktoré sme získali nám pomôžu v ďalšej práci. Kurz môžeme doporučiť aj iným. Ide o náročný kurz.  28.9.2018 Bc. Ľubica Hrablíková, Mgr. Lucia Hrablíková

U pani Mgr. Kataríny Minárikovej PERFEKT som v mesiacoch 9,10.2022 absolvovala kurz opatrovania. Prvé čo ma zaujalo bola možnosť individuálnych prednášok a tak som nemusela čakať, kým sa zozbiera potrebné množstvo uchádzačov na začatie kurzu ako je to u iných poskytovateľov opatrovateľských kurzov. Vzdelávanie bolo profesionálne, zrozumiteľné a najmä prebiehalo pútavo, takže sa prebratá látka ľahko zapamätala ihneď z prednášok. Kurz opatrovania mi poskytol preniesť sa životom seniorov a zoznámiť sa s ich každodennými starosťami a chorobami. Taktiež mi poskytol vedomosti ako takýmto seniorom odborne pomôcť a spríjemniť im posledné roky ich života, za čo som veľmi vďačná. Vážim si veľmi príjemný a láskavý prístup lektoriek, ktoré obohatili môj život a dali mi nádej na lepšiu budúcnosť. Ďakujem veľmi pekne a prajem Vám všetko dobré. Zuzana Garajová25.10.2022

Referencia: Celému školiacemu tímu, t.j. všetkým lektorom, ktorí sa na kurze opatrovania podieľali, sa týmto chcem poďakovať za profesionálne a odborné školenie. Prednášajúci lektori mali vysokú úroveň s odbornými znalosťami, avšak treba podotknúť, že prednášky neboli len v rámci teoretických vedomostí, ale skúsení lektori v danej oblasti vniesli do kurzu aj praktické skúsenosti zo svojej profesie, čo si veľmi cením a vnímam ako veľký prínos, pretože praktické vedomosti sú veľmi dôležité, ktoré nie je možné získať len pomocou teórie. Celý priebeh a obsah kurzu bol zrozumiteľný a vecný, určite obsiahol moje očakávania a prehľad danej problematiky.  Pani lektorka Mgr. Katarína Mináriková ako aj ostatní lektori sú veľmi príjemní a ústretoví, pričom kurz sa dá pomenovať ako príjemné stretnutie, vďaka ktorému určite získate dostatok vedomostí z oblasti opatrovania. Predmetný kurz odporúčam každému kto má záujem opatrovať profesionálne alebo opatrovať svojich blízkych, pretože je výbornou prípravou tak po teoretickej ako aj praktickej stránke. Vzhľadom k tomu, že som absolvovala  u pani lektorky Mgr. Kataríny Minárikovej aj ďalší kurz som presvedčená, že kurzy a výučba sú na vysokej odbornej úrovni. Kurz: Opatrovanie r. 2018, Kurz: Aktivácia dementných klientov – r.2020 –  I. Celder