Referencie

      

 Napísali o nás….

Ako  účastníčka kurzu chcem vyjadriť p. lektorke poďakovanie za profesionálny prístup, odborné znalosti prednášaných tematických celkov, vysokú úroveň komunikácie. Som presvedčená, že mnohým z nás, ktorí sme sa Vášho kurzu zúčastnili ste svojimi vedomosťami rozšírili obzor, zvýšili sebavedomie a motivovala nás k dosiahnutiu osobných cieľov. Do ďalšieho obdobia Vám prajem veľa osobných a pracovných úspechov.  Kurz: Pripravený na prácu – 29.4.2018 Alena Pripková

Lektorka Mgr. Katarína Mináriková bola veľmi príjemná a ústretová osoba od prvej chvíle. Profesionálne vystupovanie a prácu s ľuďmi má v krvi. Priebeh a obsah učiva bol zrozumiteľný,  vecný a hravo aj zaujímavo pripravený. Prezentované učivo podtrhli prichystané prezentácie, ktoré pomohli pri vyučovaní aj pri samotnom pochopení. Dlhoročná prax s lektorstvom sa  odzrkadlila aj pri vystupovaní a debate v oblasti navštevovaného kurzu. Nápomocné a vecné rozoberanie problematiky, samotné poznanie samého seba, zistenie nových poznatkov, ktoré možno využiť v profesionálnom aj v osobnom živote. Testy a dotazníky nám dopomohli poznať sám seba aj ľudí okolo nás. Pri neporozumení učiva bola pani lektorka ochotná čokoľvek vysvetliť obšírnejšie, jednoduchšie a bez akýchkoľvek problémov. Individuálny, profesionálny aj ľudský – empatický prístup ku kolegom aj školiacim.  Kurz: Pripravený na prácu  – 25.6.6.2018 Lucka Ignácová

Kurz Lektor hodnotíme jednoznačne ako prínosný. Materiál na individuálne štúdium bol vypracovaný odborne a hlavne veľmi prehľadne. Prednášky boli na vysokej úrovni, obohatené osobnými skúsenosťami lektorky. Praktické zručnosti, ktoré sme získali nám pomôžu v ďalšej práci. Kurz môžeme doporučiť aj iným. Ide o náročný kurz.  28.9.2018 Bc. Ľubica Hrablíková, Mgr. Lucia Hrablíková