Tréning trénerov

Učebný plán:

 • Základy vzdelávania dospelých
 • Osobnosť lektora
 • Nároky na lektora
 • Identifikácia vlastného lektorského štýlu
 • Vyučovacie metódy
 • Štýly a metódy využívané v oblasti vzdelávania
 • Vzťah medzi lektorom a účastníkmi vzdelávania
 • Typológia poslucháčov a analýza ich vzdelávacích potrieb
 • Dynamika skupiny a ako ju udržať, problematický účastníci vzdelávania
 • Tréma a jej zvládanie
 • Práca so spätnou väzbou na tréningu
 • Zvládanie komunikačne náročných situácií

 

Celkový počet hodín: 16

Miesto konania kurzu: celá SR