Delegovanie

Učebný plán:

  • Význam delegovania
  • Princípy delegovania, zadávanie a delegovanie  úloh a právomocí
  • Delegovanie ako súčasť práce úspešného manažéra
  • Príprava vedúceho a člena tímu
  • Bariéry delegovania
  • Podpora delegovania

 

Celkový počet hodín: 8

Miesto konania kurzu: celá SR