Prihláška na kurz nemčiny pre opatrovateľov/ky

Titul

Meno a priezvisko (povinné)

Dátum narodenia (povinné)

Ulica a číslo (povinné)

Mesto (povinné)

PSČ (povinné)

Váš email (povinné)

Prihlasujem sa na kurz:

Súhlasím s pravidlami kurzu opatrovania organizácie PERFEKT