Prezentačné zručnosti

Učebný plán:

  • Typy prezentácie
  • Spôsoby získavania poznatkov
  • Od A do Z – kroky prezentácie od prípravy po ukončenie
  • Virtuálny dialóg
  • Práca s publikom
  • Prezentačné prostriedky-   práca s technikou
  • Zvládanie záťažových situácií  počas skupinovej diskusie

 

Celkový počet hodín: 16

Miesto konania kurzu: celá SR