Motivácia a vedenie tímu

Učebný plán:

  • motivácia, jej štruktúra
  • temperament
  • vplyv temperamentu na pracovné kvality a vlastnosti
  • poznávanie osobnosti podriadeného
  • riadenie a vedenie ľudí
  • vrodené  dispozície a získané predpoklady
  • prostredie a jeho vplyv na utváranie osobnosti
  • štruktúra osobnosti podriadeného
  • rozvoj schopností podriadeného

 

Celkový počet hodín: 8

Miesto konania kurzu: celá SR