Kurz nemčiny pre opatrovateľov/ky

Profil absolventa kurzu nemčiny pre opatrovateľov/ky:

Opatrovateľka:

 • bude ovládať základnú odbornú terminológiu v oblasti opatrovateľstva a bude ju vedieť využívať v praxi
 • naučí sa slovnú zásobu v oblastiach: ľudské telo, choroby, prvá pomoc, nákup do domácnosti, upratovanie a pod.
 • zvládne základnú komunikáciu s opatrovaným pri pracovných úkonoch (hygiena, varenie, upratovanie a pod.)
 • naučí sa komunikovať s príbuznými opatrovaného
 • naučí sa komunikovať s  lekármi a zdravotníckym personálom

Formy kurzu:

2x týždenne po 3 vyuč. hodiny v odpoludňajších, prípadne popoludňajších  hodinách – čas kurzu dohodou na prvej vyučovacej hodine

 1. základná – 40 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina = 45 minút)
  gramatika, slovná zásoba potrebná pre základnú komunikáciu opatrovateliek v nemeckom jazyku
 2. pokročilá – 21 vyučovacích hodín (1 vyuč. hodina = 45 minút)
  gramatika, rozšírenie a zdokonaľovanie konverzácie opatrovateliek v nemeckom jazyku

Podmienka otvorenia kurzov:

 • minimálne 8 prihlásených študentov

Cena kurzov:

 1. základný kurz nemčiny: 200,- €
 2. rozšírený kurz nemčiny: 120,- €

Miesto konania kurzov:

 • Štúrovo
 • Nové Zámky
 • Zvolen Lieskovec