Prihláška na kurz

Vaše meno

Váš email

Telefón

Názov kurzu

Pracovná pozícia

Názov firmy

Adresa

IČO

DIČO

Zameranie činnosti

Týmto potvrdzujeme, že sme sa oboznámili so zmluvnými podmienkami, a že s nimi v plnom rozsahu súhlasíme.

Poznámka