Obchodné zručnosti

Učebný plán:

  • Princípy predaja
  • Charakteristika úspešného prodajcu                    
  • Znalosť produktu
  • Znalosť konkurencie – využitie
  • Zisťovanie potrieb zákazníka
  • Osobný  image
  • Prvý dojem  – neverbálna komunikácia
  • Námietky zákazníka
  • Prekonanie námietok

 

Celkový počet hodín: 16

Miesto konania kurzu: celá SR