Termín konania kurzov

Prehľad termínov pre opatrovateľské kurzy:

Miesto konania kurzu:Termín:Forma:Cena kurzu:Prihláška
na kurz:
Bratislava2018D250 - 300,- €prihláška
Horná Lehota pri Brezne2018D200 - 250,- €prihláška
Komárno2018D200 - 250,- €prihláška
Nové Zámky2018D/V/Dišt.200 - 230,- €prihláška
prihláška
prihláška
Vysvetlivky: D – denná forma, V – večerná forma
Dištančné kurzy - termín konania podľa dohody – celá SR