Ostatné služby

Poskytujeme kvalitné preklady z/do nemeckého jazyka:

  • bežné
  • súdne

Podľa požiadavky zabezpečujeme preklady osvedčení, výpisov z registra trestov, diplomov …


Vypracujeme daňové priznania pre opatrovateľky, ktoré pracujú v Nemecku na slovenský živnostenský list.