Účinné zvládnutie stresu

Učebný plán:

  • Stres a stresové faktory
  • Nácvik relačnej techniky
  • Životné a pracovné priority
  • Krivky výkonnosti a biorytmus

 

Celkový počet hodín: 8

Miesto konania kurzu: celá SR