LEKTOR akreditovaný kurz

Nezaradené

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v rozsahu 100 hodín. Ide o kombinovanú formu štúdia – 52 hod. dištančne(samoštúdium)/48 hod. prezenčne (priama účasť a vyučovaní).

Kurz je  určený pre:

  • začínajúcich lektorov,
  • lektorov,  školiteľov, majstrov, manažérov  podieľajúcich sa na vzdelávaní dospelých,
  • osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávacích programoch Ministerstva školstva v oblasti ďalšieho vzdelávania,
  • bezpečnostných technikov a technikov požiarnej ochrany, ktorí chcú pôsobiť ako lektori  BOZP a TPO.

Absolvent vzdelávacieho programu má teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre lektorskú prezentáciu.

Po ukončení kurzu získa absolvent osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu „Lektor“ s celoštátnou platnosťou.